Chcemy uczyć przez zabawę!

Skutki dydaktyczne zabaw matematycznych są z pewnością bardzo pozytywne, co jest potwierdzone przez liczne badania w tej dziedzinie. Uczestnicy zabaw wzajemnie oddziałują na siebie w trakcie "pracy", natychmiast korygują błędy swoich rówieśników, a w takim przypadku nie ma konieczności interwencji nauczyciela. Podczas gdy przekazywana w tradycyjny sposób wiedza matematyczna bywa dla wielu zbyt trudna, zabawa w tym samym czasie zachęca do myślenia i często to właśnie ona jest dla tych uczniów kluczem do zrozumienia trudnych zagadnień. Unikamy w ten sposób bierności i braku przychylności ze strony uczniów mniej zdolnych oraz popadania w skrajnie negatywne uczucia związane z tym przedmiotem. Wykorzystywanie gier i zabaw jest oczywiście jedną z metod kształtowania u dzieci pozytywnego nastawienia do matematyki, które jest nieodzownym elementem osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie, nie tylko w szkole.

 

Dzięki współpracy z Ośrodkiem "Bystrzak" prowadzone będą zajęcia dla dzieci od 4 roku życia. Na spotkaniach pełnych zagadek, ciekawych gier i zabaw będziemy się spotykać raz w tygodniu.

 

TRWAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! :)